HU | RO
2023 szeptember 28 - cstrtk (39. ht - 270. nap)
Õszelõ / Földanya hava / Szent Mihály hava
Ma Vencel nvnapja van, holnap Nárcisz nvnapja lesz.

KEZDÕLAP
CSÍKDÁNFALVÁRÓL
POLGÁRMESTERI HIVATAL     Elérhetõség
    Vezetõség
    Szervezeti felépítés
    Bérlista
    Közérdek? információk
ÖNKORMÁNYZAT     Határozatok
    Önkormányzati képviselõk
    Szakbizottságok
    Tanácsülési jegyzõkönyvek
    Pénzügyi helyzet 2016
    Pénzügyi helyzet - 2017
    Költségvetés - 2018
    Döntési átláthatóság
    Pénzügyi helyzet 2018
    Költségvetés 2019
    Költségvetés 2020
INTÉZMÉNYEK
CIVIL SZERVEZETEK
KÖZLEMÉNYEK, HIRDETÉSEK     Személyi igazolvány online
    Fogászati rendelö felhívása
    LICIT
    ÁLLÁS
    DIREKT BESZERZÉSEK
    HÁZASSÁG
    Kültelkekre vonatkozó eladási ajánlatok
    KÖZÉRDEKÛ HIRDETÉS
    Terület bérbeadás a Dugás-fürdön
    ÁRAMSZÜNET!!!
    SZEMÉTGYÜJTÉS
    KÖNYVTÁR
    ERDÖSITÉSI TÁMOGATÁS-2023
SZABÁLYZÓ
NYOMTATVÁNYOK
RENDEZVÉNYEK
HASZNOS LINKEK
EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK - 2019
UNIÓS PROJEKTEK
KATASZTRÓFAVÉDELEM     HELYI ÁRVÍZVÉDELMI TERV
CSÍKDÁNFALVI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ONLINE PORTÁL
SZENÁTUS ÉS KÉPVISEL?HÁZI VÁLASZTÁSOK 2020
NÉPSZAVAZÁS 2018
ESEMÉNYEK
SIPOCA 35 Projekt
TELEKKÖNYVEZÉS     TELEKKÖNYVEZÉS - ÉRTESÍTÖ
    SZISZTEMATIKUS TELEKKÖNYVEK
TESTVÉRTELEPÜLÉSEINK     Solt - Magyarország
    Tevel - Magyarország
ÁLTALÁNOS URBANISZTIKAI TERV
URBANISZTIKA
ÁLLAMELNÖK-VÁLASZTÁS 2019. november 10.
KORONAVÍRUS - Fontos közlemények
KÖZLEMÉNY!
HELYI HIVATALOS KÖZLÖNY     Statútum
    Szabályzatok
    Határozatok
    Rendeletek
    Költségvetés
    Más iratok
    Csíkdánfalvi Helyi Hivatalos Közlöny
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK - 2020.09.27.
VÁLASZTÁSOK ÉS SZAVAZÁSOK     EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK - 2019
CSÍKDÁNFALVA DÍSZPOLGÁRA CÍM
SAJTÓKÖZLEMÉNY
ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK     Elektronikus ürlapok
    Panaszok
KORUPCIÓELLENES NEMZETI STRATÉGIA 2021-2025
ÉRTESÍTÉS
A hnapokrl...

Január Télhó / Fergeteg hava / Nagy Boldogasszony hava
A tõzsgyökeres itáliai isten, Janus után nyerte nevét, akit a szerencsés kezdet isteneként tiszteltek. A hívõk újévkor kalácsot tettek Janus oltárára, e napon kerültek minden veszekedést s kölcsönösen jót kívántak egymásnak. Csak Kr. e. 153-tól kezdve lett január az év kezdete, azelõtt a tizenegyedik hónapnak számított. E hónapban a Nap a Vízöntõ jegyébe lép.
Február Télutó / Jégbontó hava / Böjtelõ hava
Nevét a régi latin Februus istentõl nyerte, kinek tiszteletére e hó 15-én tartották a dies februatust, az élõkre nézve tisztító, a halottakra nézve pedig engesztelõ ünnepségeket; amikor is a Palatinus papjai februummal (szíjjal) verdesték a férjes asszonyokat, mert hitük szerint ez áldást hozott a házasságra. A február eredetileg hiányzott a régi tízhónapos római évbõl; Numa Pompilius függesztette hozzá. A Nap a Halak jegyébe lép.
Március Tavaszelõ / Kikelet hava / Böjtmás hava
Julius Caesar óta az évnek harmadik hónapja, azelõtt az elsõ volt. Marsnak szentelték és róla nevezték el. Vele kezdõdik a tavasz. Nálunk az 1848-as ifjúság tette emlékezetessé 15. napját, a híres 12 ponttal és a Talpra magyarral. A Nap a Kos jegyébe és az egyenlítõbe lép, amivel egyidej?leg áll be a tavaszi napéj-egyenlõség is (20-22. között).
Április Tavaszhó / Szelek hava / Szent György hava
A latin aperire (megnyitni) szóból származik, mely Ovidius szerint a rügyek, a bimbók és virágok tavaszi nyílásával áll vonatkozásban. Április csalfa és változékony jellegû s ezzel függ össze az elsejei "április bolondja" népszokás, amelyet a francia "poisson d'avril", az angol "April-fool", az olasz "Calandrino", a német pedig "Aprilnarr" néven nevez. A Nap a Bika jegyébe lép.
Május Tavaszutó / Ígéret hava / Pünkösd hava
A hónapot Maia istennõnek szentelték az antik világban, aki a föld termékenységét oltalmazza. A nép szerelmes szívû legényei május elsején "májusfát" állítanak kedvencük háza elé*. E hónap ünnepségei - a majálisok - a tavasz és a nyár örömeinek szólnak. A szerves élet fejlõdésének ekkor van a tetõpontja. A Nap az Ikrek jegyébe lép. Ma már csak néhány faluban él ez a népszokás.
Június Nyárelõ / Napisten hava / Szent Iván hava
Junó-nak, a Holdistennõnek hónapja, aki a házasság által megszentelt szerelem pártfogója, a családi áldás istenasszonya. Õ védi az asszonyokat, kiket egészséggel és szépséggel ruház föl. A mûvészetben úgy ábrázolják, mint a házasság harmóniájában kifejlett nõi szépséget. Kedvenc madara a páva. Júniusban az éjszakai féltekén a leghosszabbak a nappalok és a Nap a Rák jegyébe lép.
Július Nyárhó / Áldás hava / Szent Jakab hava
Eredeti neve quintilis, minthogy a márciussal kezdõdõ régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Csak Julius Caesar óta, épp az Õ neve tiszteletére lett július; a hatalmas imperátor születési hónapja. Caesart - a monda szerinte - leszúrta Brutus, birodalmának alapköveit szétdúlta az idõ, de emlékét évezredeken át megõrizte a július neve. E hónapban már a nappalok fogynak; a Nap az Oroszlán jegyébe lép.
Augusztus Nyárutó / Új kenyér hava / Kisasszony hava
A régi római naptárban az év hatodik hónapja - sextilis -, melyet azonban Octavianus Augustus császár a tanács által a maga nevére neveztetett. A név augeo igére emlékeztet, melynek jelentése: az ország gyarapítója. A késõbbi római császárok is viselték e címet, sõt néha nejeiket is megajándékozták vele (Augusta). E hónapot a kánikula havának tartják és a Nap a Szûz jegyébe lép.
Szeptember Õszelõ / Földanya hava / Szent Mihály hava
A régi rómaiak hetedik hónapja, innen neve: septem (hét). Nálunk a kilencedik hónap, a munkaszezon (tanítási év) kezdete. Petõfi szeptember végén már az elmúlás hangulatát érezte. Az elsõ õszi harmincnapos hónap, melynek 22-23. napján a Nap a Mérleg jegyébe, egyúttal az õszi napéj-egypontba lép.
Október Õszhó / Magvetõ hava / Mindszent hava
Nyolcadik hónap volt a rómaiaknál (octo), nálunk a tizedik hónap. A 6. napján a hõsi halált halt aradi vértanúkra emlékezünk. A Nap a Skorpió jegyébe lép.
November Õszutó / Enyészet hava / Szent András hava
A latin novem (kilenc) szóból, mert a régi római naptárban a kilencedik hónap volt; nálunk a tizenegyedik. A Magyar Tudományos Akadémiát e hónapban alapította Széchenyi István gróf, a Nemzeti Múzeumot atyja, Széchenyi Ferenc gróf. A Nap a Nyilas jegyébe lép.
December Télelõ / Álom hava / Szentkarácsony hava
A Romulus által beosztott római év tizedik hónapja volt (decem). Amikor Numa a januárral és februárral megtoldva tizenkét hónapot alkotott, a december a végére szorult az évnek. Nagy Károly szent hónapnak nevezte el decembert a nagykarácsonyi ünnepek alapján, amelyek az áhitatos szívek örömnapjaiból állnak. 21-én kezdõdik csillagászatilag a tél. A Nap a Bak jegyébe lép.
Minden jog fenntarva
Cskdnfalva nkormnyzata
Powered by
Blue Media Studio