HU | RO
2019 aprilie 21 - duminic„ (s„pt„m‚na 16 - ziua 110) Azi este ziua Konr√°d, iar m‚ine ziua J√ļlia, Rita.

PRIMĂRIA / Compartimente, angaja√ĺi


Compartimentul de adiministra√ĺie public√£ local√£, registratur√£ ¬ļi arhiv√£   
Compartimentul financiar-contabil, biroul de impozite, taxe ¬ļi alte venituri  


Compartimentul de stare civil√£ ¬ļi serviciul public de asisten√ĺ√£ social√£  


Compartimentul de agricultur√£, cadastru ¬ļi urbanism  Serviciul pentru situa√ĺii de urgen√ĺ√£
  • F√ľl√∂p √Ėd√∂n - ¬™ef serviciu pentru situa√ĺii de urgen√ĺ√£
Biblioteca ¬ļi C√£minul cultural
 

 


 

Toate drepturile rezervate
Prim„ria D„nesti
Powered by
Blue Media Studio